KBAB

Vad är skillnaden mellan Mina sidor och Min kö?

Uppdaterad

Mina sidor gör du de saker som berör ditt boende.
När du loggar in kan du:

se dina avtal
se dina betalningar
boka tvättid
göra en felanmälan
Säga upp ett avtal (uppsägning)


Min kö sker numera det som har med bostadssökande och uthyrning att göra.
Här loggar du in för att:  

Söka ledigt objekt
Ställa dig i bostadskö, förrådskö och parkeringsplatskö
Göra intresseanmälan
Signera avtal
Du måste logga in på Min kö minst en gång per år för att stå kvar i kön.